Östgötars minne/Ämbetsmän

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Inledning
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

Östgöta nations förste hedersledamot, hedersledamöter, inspektorer, ämbetsmän och vaktmästare
Studerande Östgötar i Uppsala 1595—1645  →


[ 17 ]

ÖSTGÖTA NATION.


Förste hedersledamot.

OSCAR (II) FREDRIK,
Sveriges, Norges, Götes och Vendes konung, förutv. härtig af Östergötland; förste hedersledamot 1856.


Hedersledamöter.

Anders Vistrand, landskamrer i Uppsala län, tit. kammarrättsråd [3910], f 1773 311, d. 1852 2710; hlt 1830.

Per Daniel Amadeus Atterbom, professor i Uppsala [4272], f. 1790 191, d. 1855 217; hlt 1830.

Vilhelm Fredrik Palmblad, professor i Uppsala [4288], f. 1788 1612, d. 1852 29; hlt 1830.

Carl Gustaf Schultz, prov.- o. stadsläkare i Uppsala [4304], f. 1785 187, d. 1863 248; hlt 1830.

Johan Olof Liedholm, kontr.-prost, kyrkoherde i Odensvi [4488], f. 1793 258, d. 1863 193; hlt 1830.

Gustaf Svanberg, professor i Uppsala [4794], f. 1802 221, d. 1882 2111; hlt 1830.

Johan Vindician Tranér, kyrkoherde i Söderköping, tit. professor [3946], f. 1770 113, d. 1835 87; hlt 1831.

Johan Arvid Moberger, kontr.-prost, kyrkoherde i Södra Vi [4802], f. 1801 510, d. 1882 234; hlt 1831.

Johan Bergvall, kyrkoherde i Linderås [4599], f. 1792 105, d. 1848 55; hlt 1833.

Per Nejdel, kontr.-prost, kyrkoherde i Söderköping [4659], f. 1794 2112, d. 1856 1210; hlt 1833.

Olof Vingqvist, professor i Uppsala [4786], f. 1800 1711, d. 1861 69; hlt 1837.

Felix Sjöstedt, prost o. kyrkoherde i Skeninge [5046], f. 1804 308, d. 1860 306; hlt 1837.

Johan Christofer Lindblad, professor i Uppsala [4759], f. 1799 159, d. 1876 313; hlt 1837.

Ludvig Detlof Vistrand, v. häradshöfding, tf. länsbokhållare i Uppsala län [4849], f. 1805 186, d. 1838 295; hlt 1837.

Jakob Ulrik Segerstedt, förste teol. adjunkt i Uppsala [4833], f. 1807 182, d. 1859 51; hlt 1839.

John Jakob Svartz, läns- o. stadsapotekare i Uppsala, f. 1805 63, d. 1865 62; hlt 1840.

Olof Vallqvist, med. o. Fil. doktor, professor i Uppsala, f. 1797 1411, d. 1857 198; hlt 1840.

[ 18 ]Jöns Svanberg, teol. o. fil. doktor, professor i Uppsala, f. 1771 67 d. 1851 l51; nationens inspektor 1830; hlt 1841.

Carl Johan Tornberg, professor i Lund [5087], f. 1807 2310, d. 1877 69; hlt 1844.

Anders Erik Norbeck, lektor i Växjö [5004], f. 1805 293, d. 1870 274; hlt 1844.

Johan David Valerius, departementschef i Gen.-tullstyrelsen, tit. kansliråd, f. 1776 131, d. 1852 48; hlt 1845.

Johan Peter Arrhenius, professor, sekreterare vid Landtbr.-akad. [5250], f. 1811 279, d. 1889 59; hlt 1846.

Jonas Fredrik Hesse, professor i Uppsala [5255], f. 1811 711, d. 1873 2910; hlt 1848.

Johan Fredrik Israël Landberg, kontr.-prost, kyrkoherde i Särestad [5391], f. 1815 97, d. 1896 49; hlt 1850.

Adolf Ferdinand Svanberg, fil. doktor, professor i Uppsala, f. 1806 2310. d. 1857 279; hlt 1851.

Jonas Fredrik Matthias von Engeström, kammarjunkare [4682], f. 1804 289 d. 1886 213; hlt 1852.

Claës Herman Rundgren, teol. o. fil. doktor, biskop i Karlstads stift, f. 1819 128; hlt 1852.

Lars Fredrik Svanberg, fil. doktor, professor i Uppsala, f. 1805 135, d. 1878 167; hlt 1854.

Carl Vilhelm Linder, domprost i Linköping [5693], f. 1825 103, d. 1882 2010; hlt 1854.

Carl Alfred Cornelius, biskop i Linköpings stift [5684], f. 1828 102, d. 1893 92; hlt 1856.

Claës Adolf Hultkrantz, professor i Uppsala [5640], f. 1823 l61 d. 1877 ll6; hlt 1858.

Jakob Gabriel Axel Broman, kontr.-prost, kyrkoherde i Skärkind [5635], f. 1825 188; hlt 1859.

Elof Vidmark, fll. doktor, kansliråd o. byråchef i Ecklesiastikdepartementet, f. 1828 2112, d. 1882 159; hlt 1859.

Anders Lagerberg, vice bibliotekarie vid Uppsala univ:s bibliotek [5343], f. 1813 247, d. 1895 1111; hlt 1859.

Carl Vilhelm Berglund, kronofogde i Uppsala läns 2:a fögderi [5538], f. 1821 298, d. 1886 38; hlt 1859.

Gustaf Elias Marius Unonius, pastor, f. d. tullförvaltare i Grisslehamn [5267], f. 1810 258; hlt 1860.

Alarik Fritiof Holmgren, professor i Uppsala [5806], f. 1831 2210, d. 1897 148; hlt 1861.

Nils Östling, lektor i Linköping [5811], f. 1830 54, d. 1894 171; hlt 1865.

Johan Volter Arnberg, fullmäktig i Riksbanken [5766], f. 1832 1410, d. 1900 206; hlt 1865.

Carl Johan Henrik Engstrand, kyrkoherde i Kvillinge [5903], f. 1833 210, d. 1884 269; hlt 1867.

Carl Gustaf Hammarskjöld, justitieråd [5980], f. 1838 222, d. 1898 14; hlt 1870.

Olof Hammarsten, professor i Uppsala o. univ:s rektor [6123], f. 1841 2l8; hlt 1873.

Erik Georg Valdemar Napoleon Rudin, f. d. professor i Uppsala [5847] f. 1833 207; hlt 1873.

[ 19 ]Jonas Peter Lagergren, lektor o. tf. rektor i Jönköping [6150], f. 1842 27; hlt 1873.

Robert De la Gardie, grefve, fil. doktor, f. d. landshöfding i Österg. län, f. 1823 1712; hlt 1873.

Ebbe Gustaf Bring, teol. o. fil. doktor, biskop i Linköpings stift, f. 1814 47; d. 1884 128; hlt 1874.

Carl Christofer Ribbing, hofmarskalk [5626], f. 1826 88, d. 1899 168; hlt 1877.

Per Robert Schultz, fördeln.-läkare, förste stadsläkare i Uppsala [5797], f. 1832 275, d. 1894 2512; hlt 1877.

Carl Gustaf Vretlind, fattigvårdsdirektör i Gefle [5970], f. 1836 234, d. 1895 111; hlt 1880.

Louis Gerhard De Geer, frih., statsminister, univ.-kanslär [5437], f. 1818 187; d. 1896 249; hlt 1881.

Nils Henrik Vult von Steijern, präsident i Svea hofrätt [6015], f. 1839 2912, d. 1899 275; hlt 1881.

Carl Magnus Hultin, kapten vid Jönköpings reg., f. 1789 2210, d. 1883 15, hlt 1882.

Carl Johan Gustaf Vilhelm Charleville, biskop i Linköpings stift [5709], f. 1827 110; hlt 1883.

Carl Georg Starbäck, fil. doktor, lektor i Norrköping, skriftställare, f. 1828 187, d. 1885 810; hlt 1883.

Olof August Danielsson, professor i Uppsala [6448], f. 1852 1510; hlt 1885.

Per Jakob Emanuelsson, kontr.-prost, kyrkoherde i Hällestad [4852], f. 1802 273, d. 1888 81; hlt 1885.

John Philipson, grosshandlare o. bankdirektör i Norrköping, f. 1829 2812, d. 1899 79; hlt 1885.

Gustaf Rudolf Abelin, f. d. generallöjtnant [5477], f. 1819 175; hlt 1885.

Christian Eberstein, bankdirektör i Norrköping [5747], f. 1829 125, d. 1898 94; hlt 1885.

Constans Teodor Falk, läroverkskollega i Sthlm [6280], f. 1845 1510; hlt 1885.

Johan Gustaf Svartz, godsegare, kvarnindustri-idkare i Norrköping [5305], f. 1819 71, d. 1885 112; hlt 1885.

Carl Edvard Ekman, bruksegare på Finspång, f. 1826 73; hlt 1885.

Lars Erik Rusén, fil. doktor, lektor i Linköping, f. 1817 2911, d. 1893 186; hlt 1885.

Claës Albert Lindhagen, justitieråd [5580], f. 1823 257, d. 1887 2110, hlt 1885.

Julius Edvard von Krusenstjerna, statsråd [6036], f. 1841 269, hlt 1885.

Hjalmar August Abelin, professor vid Karol. institutet [5410], f. 1817 225. d 1893 l39; hlt 1885.

Daniel Georg Lindhagen, professor, f. d. sekreterare vid Vetenskapsakademien [5467], f. 1819 277; hlt 1885.

Carl Yngve Sahlin, jur. o. fil. doktor, f. d. professor i Uppsala, f. 1824 43 hlt 1886.

Henrik Gerhard Lagerstråle, statsråd [5246], f. 1814 252, d. 1887 184; hlt 1887.

Karl Ferdinand Johansson, e. o. professor i Uppsala [6803], f. 1860 169; hlt 1893.

Axel Virén, e. o. professor i Uppsala [6779], f. 1860 127; hlt 1893.

Ludvig Vilhelm August Douglas, grefve, landshöfding i Österg. län [6440], f. 1849 2611; hlt 1893.

[ 20 ]

Per Fredrik Gustaf Cornelius Svanberg, handels- o. Politiborgmästare i Göteborg [5976], f. 1839 311; hlt 1893.

Nils Axel Gustafsson Bennich, f. d. generaltulldirektör [5417], f. 1817 3110; hlt 1893.

Vilhelm Magnus Edvard Schultz, f. d. rektor i Eksjö [5590], f. 1824 1912; hlt 1893.

Edvard Vilhelm Engholm, fil. doktor, lektor o. tf. rektor i Norrköping, f. 1844 231, d. 1898 102; hlt 1893.

Hjalmar Danell, e. o. professor i Uppsala [6747], f. 1860 36; hlt 1897.

Carl Jonas Gustaf Sundberg, med. doktor, professor vid Karol. institutet, f. 1859 247; nationens inspektor 1897; hlt 1900.

Teodor Magnus Fries, med. o. fil. doktor, f. d. professor i Uppsala, f. 1832 2810; hlt 1898.

Johan Fredrik Håhl, pastor primarius i Sthlm [5936], f. 1835 2611; hlt 1898.

Edvard Reinhold Petersson, fördelningsläkare [5868], f. 1833 187; hlt 1898.

Robert Kajerdt, f. d. rektor i Västervik [5776], f. 1831 22; hlt 1898.

Carl Johan Fredrik Cornelius, borgmästare i Falun [670l], f. 1858 194; hlt 1898.

August Vilhelm Lundberg, tf. rektor i Vadstena [6388], f. 1847 910; hlt 1898.

Carl Johan Gustaf Svartz, fabrikör i Norrköping [6762], f. 1858 56; hlt 1900.

Johan Vilhelm Hultkrantz, e. o. professor i Uppsala [6796], f. 1862 1112; hlt 1900.

Gustaf af Geijerstam, författare [6714], f. 1858 51; hlt 1900.

Oscar Josef Alin, jur. o. fil. doktor, professor i Uppsala o. univ:s rektor, f. 1846 2212, d. 1900 3112; hlt 1900.

Frans Johan Axel Svartling, v. konsul o. fabriksdisponent i Norrköping, f. 1840 183; hlt 1900.

Johan August Malmström, professor vid Konstakademien i Sthlm. historieo. genremålare, f. 1829 1410, d. 1901 1810; hlt 1900.


Inspektorer.


Johannes Laurentii Stalenus, teol. doktor, professor i Uppsala, sed. biskop i Växjö stift, f. omkr. 1595, d. 1651 112; insp. antagl. 1645—50.

Laurentius Jonæ Fornelius, professor [165], f. 1606, d. 1673 87; insp. anlagt. 1650-63.

Jonas Laurentii Fornelius, professor [449], f. 1635, d. 1679 172; insp. någon tid fr. 1663.

Olavus Nicolai Verelius, univ.-bibliotekarie [412], f. 1618 122, d. 1682 31; insp. fr. 1660-talet -81.

Claudius Arvidi Örnhjelm, professor, univ.-bibliotekarie [565], f. 1627 2212, d. 1695 195; insp. 1681-93.

Jacobus Arvidi Arrhenius, professor [809], f. 1642 3110, d. 1725 134, insp. 1693-1721.

Fabian Laurentii Törner, professor [1189], f. 1667, döpt 219, d. 1731 318; insp. 1721—31.

Matthias Asp, förste teol. professor o. domprost [1640], f. 1696 143, d. 1763 87; insp. 1731-63. [ 21 ]

Peter Ekerman, professor [1806], f. 1697 156, d. 1783 110; insp. 1763—79.

Johan Ihre, professor, tit. kansliråd [1932], f. 1707 33, d. 1780 112; insp. 1779—80.

Jakob Axelsson Lindblom, professor, sed. ärkebiskop [3185], f. 1746 277, d. 1819 152; insp. 1781—86.

Jakob Fredrik Neikter, fil. doktor, professor, f. 1744, d. 1803 45; insp. 1786—1802.

Samuel Liljeblad, professor [3662], f. 1761 2012, d. 1815 14; insp. 1802-15.

Jakob Åkerman, med. doktor, professor, f. 1770 2810, d. 1829 215; insp. 1815—29.

Jakob Edvard Boëthius, jur. o. fil. doktor, professor, f. 1789 194, d. 1849 238; insp. 1829—30.

Jöns Svanberg, teol. o. fil. doktor, professor, f. 1771 67, d. 1851 151; insp. 1830-41.

Vilhelm Fredrik Palmblad, professor [4288], f. 1788 1612, d. 1852 29; insp. 1841—52.

Gustaf Svanberg, professor [4794], f. 1802 221, d. 1882 2111; insp. 1852—75.

Carl Alfred Cornelius, professor, sed. biskop [5684], f. 1828 102, d. 1893 92; insp. 1876—86.

Alarik Fritiof Holmgren, professor [5806], f. 1831 2210, d. 1897 148; insp. 1886—97.

Carl Jonas Gustaf Sundberg, med. doktor, professor, f. 1859 247; insp. 1897—1900.

Olof August Danielsson, professor [6448], f. 1852 1510; insp. fr. 1900.


Ämbetsmän.


A) Kuratorer 1699 ht.—1777.
1699 ht.   Magnus Magni Pontin [1236].
  Johannes Johannis Vallerius [1265].
  Johannes Christerni Norström [1279].
1700 vt.   Petrus Canuti Rosinius [1284].
  Johannes Johannis Vallerius [1265].
  Johannes Christerni Norström [1279].
» ht.   Sveno Andreæ Laurelius [1235].
  Magnus Magni Pontin [1236].
  Johannes Christerni Norström [1279].
1701 vt. Antagl. desamme som under 1700 ht.
ht.
1702 vt.   Magnus Magnis Pontin [1236].
  Johannes Christierni Norström [1279].
  Sveno Erici Ekelöf [1302].
1702 ht.   Johannes Christierni Norström [1279].
  Laurentius Petri Drysenius [1337].
  Olavus Magni Retzel [1345].
1703 vt.   Laurentius Petri Drysenius [1337].
  Johannes Laurentii Törner [1309].
  Olavus Magni Retzel [1345].
» ht.   Johannes Laurentii Törner [1309].
  Olavus Magni Retzel [1345].
  Jonas Olavi Udelius [1349].
1704 vt.   Olavus Magni Retzel [1345].
  Daniel Petri Krämer [1362].
  Nicolaus Petri Corylander [1391].
» ht.   Daniel Petri Krämer [1362].
  Johannes Olavi Vong [1406].
  Magnus Johannis Rydelius [1415].
1705 vt.   Johannes Hermansson [1399].
  Jacobus Isaci Valldorff [1462]. [ 22 ]

1705 vt.   Magnus Erici Valbom [1432].
» ht.   Magnus Erici Valbom [1432].
  Magnus Olavi Leverin [1459].
  Daniel Petri Löfgren [1446].
1706 vt.   Zacharias Danielis Torpadius [1456].
  Petrus Ericsson [1458].
  Botvidus Nicolai Rising [1457].
» ht.   Botvidus Nicolai Rising [1457].
  Carolus Laurentii Enström [1478].
  Johannes Hermansson [1399].
1707 vt.   Magnus Erici Valbom [1432].
  Petrus Jonæ Millberg [1463].
  Zacharias Danielis Torpadius [1456].
» ht.   Zacharias Danielis Torpadius [1456].
  Magnus Samuelis Pontin [1444].
  Jacobus Isaci Valldorff [1462].
1708 vt.   Magnus Olavi Leverin [1459].
  Botvidus Nicolai Rising [1457].
  Petrus Ericsson [1458].
» ht.   Magnus Samuelis Pontin [1444].
  Marcus Magni Engelsman [1482].
  Jacobus Isaci Valldorff [1462].
1709 vt.   Zacharias Danielis Torpadius [1456].
  Petrus Jonæ Millberg [1463]
  Jacobus Isaci Valldorff [1462].
» ht.   Magnus Olavi Leverin [1459]
  Andreas Laurentii Norlin [1464].
  Petrus Jonæ Millberg [1463].
1710 vt.   Zacharias Danielis Torpadius [1456].
  Samuel Magni Reuselius [1502].
  Magnus Olavi Leverin [1459].
» ht.   Jacobus Isaci Valldorff [1462].
  Marcus Magni Engelsman [1482].
  Johan Kjersell [1526].
1711 vt. Antagl. desamme som under 1710 ht.
» ht.
1712 vt.   Johan Kjersell [1526].
  Daniel Törner [1579].
  Per Hörberg [1598].
» ht.   Petrus Jonæ Millberg [1463].
  Johan Landberg [1563].
  Johan Thun [1605].
1713 vt.   Samuel Magni Reuselius [1502].
  Brynolph Echman [1530].
  Arvid Ranzoch [1630]
» ht.   Petrus Jonæ Millberg [1463].
  Brynolph Echman [1530].
  Carl Echman [1606].
1714 vt.   Johan Landberg [1563].
  Samuel Fröling [1638].
  Per Hörberg [1593].
» ht.   Per Hörberg [1593].
  Matthias Asp [1640].
  Petrus Jonæ Millberg [1463].
1715 vt.   Daniel Gruf [1627].
  Per Vettersten [1647]
  Arvid Ranzech [1630].
» ht.   Johan Landberg [1563]
  Johan Samsonius [1652].
  Carl Eldh [1613].
1716 vt.   Per Hörberg [1593].
  Per Vettersten [1647].
  Samuel Fröling [1638].
» ht.   Johan Landberg [1563].
  Israël Melander [1662]
  Johan Gruf [1627]
1717 vt.   Johan Landberg [1563].
  Johan Lithelius [1659].
  Carl Echman [1606].
» ht.   Per Hörberg [1593].
  Esbjörn Lithmang [1687].
  Per Vettersten [1647].
1718 vt.   Carl Echman [1606].
  Johan Mæhlin [1681].
  Samuel Fröling [1638].
» ht.   Johan Landberg [1563].
  Johan Samsonius [1652].
  Johan Mæhlin [1681].
1719 vt.   Johan Samsonius [1652].
  Johan Lithelius [1659].
  Botvid Gruf [1672].
» ht.   Carl Echman [1606].
  Johan Mæhlin [1681].
  Esbjörn Lithmang [1687].
1720 vt. Antagl. desamme som under 1719 ht.
» ht.   Frans Pollett [1712].
  Per Trysén [1746].
  Petrus Löfgren [1716].
1721 vt.   Petrus Löfgren [1716].
  Jonas Segersteen [1741].
  Nils Hulthin [1729].
» ht.   Nils Hulthin [1729].
  Anders Schörling [1766].
  Johan Alnander [1759].
1722 vt.   Jakob Enevald [1720]
  Simon Lundmark [1728]. [ 23 ]

  Johan Alnander [1759].
» ht.   David Gruf [1672].
  Didrik Björn [1799].
  Isak Palmærus [1715].
1723 vt.   Nils Hulthin [1729].
  Nils Stenhammar [1808].
  Isak Palmærus [1715].
» ht.   Johan Alnander [1759].
  Magnus Borænius [1798].
  Per Broms [1797].
1724 vt.   Per Trysén [1746].
  Per Enevald [1819].
  Per Broms [1797].
» ht.   Magnus Borænius [1798].
  Elias Samsonius [1810].
  Peter Ekerman [1806].
1725 vt.   Didrik Björn [1799].
  Herman Gideon De Rogier [1875].
  Peter Ekerman [1806].
» ht.   Elias Samsonius [1810].
  Johan Sparschuch [1869].
  Magnus Borænius [1798].
1726 vt.   Didrik Björn [1799].
  Erik Phœnix [1840].
  Magnus Borænius [1798].
» ht.   Elias Samsonius [1810].
  Per Broms [1797].
  Magnus Edstrand [1902].
1727 vt.   Per Kindelius [1887].
  Carl Asp [1913].
  Elias Samsonius [1810].
» ht.   Herman Gideon De Rogier [1875].
  Johan von Asp [1912].
  Johan Sparschuch [1869].
1728 vt.   Magnus Edstrand [1902].
  Carl Berndt Bergman [1905].
  Johan Sparschuch [1869].
» ht.   Herman Gideon De Rogier [1875].
  Magnus Borænius [1798].
  Christopher Falkenhelm [1915].
1729 vt.   Desamme som under 1728 ht.
» ht.   Elias Samsonius [1810].
  Magnus Livin [1948].
  Carl Berndt Bergman [1905].
1730 vt.   Carl Berndt Bergman [1905].
  Johan Sparschuch [1869].
  Daniel Rydman [1928].
» ht.   Johan von Asp [1912].
  Martin Lidén [1921].
  Johan Silfverling [1952].
1731 vt.   Carl Asp [1913].
  Magnus Livin [1948].
  Johan von Asp [1912].
» ht.   Carl Asp [1913].
  Christopher Falkenholm [1915].
  Daniel Rydman [1928].
1732 vt.   Christopher Falkenholm [1915].
  Martin Lidén [1921].
  Johan Silfverling [1952].
» ht.   Martin Lidén [1921].
  Daniel Rydman [1928].
  Maurits Sevenius [1973].
1733 vt.   Magnus Livin [1948].
  Johan Silfverling [1952].
  Magnus Björn [1986].
» ht.   Maurits Sevenius [1978].
  Sven Collin [2013].
  Magnus Livin [1948].
1734 vt.   Magnus Björn [1986].
  Petter Dahlman [1996].
  Maurits Sevenius [1973].
» ht.   Carl Asp [1913].
  Magnus Björn [1986].
  Anders Lejman [2014].
1735 vt.   Magnus Livin [1948].
  Petter Dahlman [1996].
  Vilhelm Julius Vetterling [2076].
» ht.   Magnus Björn [1986].
  Petter Dahlman [1996].
  Anders Dahl [2057].
1736 vt.   Anders Lejman [2014].
  Magnus Samuel Söderstéen [2024].
  Nils Isacsson [2036].
» ht.   Carl Asp [1913].
  Anders Lejman [2014].
  Elias Vibjörnson [2081].
1737 vt.   Anders Dahl [2057].
  Vilhelm Julius Vetterling [2076].
  Magnus Björn [1986].
» ht.   Claës Vimermark [2104].
  Erik Kinnander [2117].
  Anders Lejman [2014].
1738 vt.   Samuel Hjertstedt [2193].
  Erik Göran Valbom [2202].
  Daniel Torpadius [2220].
» ht.   Johan Törner [2205].
  Olof Grape [2208].
  Zacharias Strandberg [2229].
1739 vt.   Jonas Laurenius [2244].
  Claës Livin [2246].
  Magnus Björn [1986].
» ht.   Anders Lejman [2014]. [ 24 ]

  Samuel Hjertstedt [2193].
  Erik Göran Valbom [2202].
1740 vt.   Johan Törner [2205].
  Zacharias Strandberg [2229].
  Jonas Laurenius [2244].
» ht.   Hans Hederström [2248].
  Magnus Fallerstedt [2257].
  Olof Grentzelius [2259].
1741 vt.   Jakob Ekerman [2252].
  Petrus Vimermark [2268].
  Johan Hjertstedt [2299].
» ht.   Magnus Björn [1986]
  Zacharias Strandberg [2229].
  Hans Hederström [2248].
1742 vt.   Magnus Fallerstedt [2257].
  Olof Grentzelius [2259].
  Jakob Ekerman [2262].
» ht.   Petrus Vimermark [2268].
  Anders Hagelius [2289].
  Johan Hjertstedt [2299].
1743 vt.   Daniel Schonberg [2302].
  Hans Mårtensson [2307].
  Magnus Samuel Söderstéen [2024].
» ht.   Jakob Ekerman [2262].
  Daniel Schonberg [2302].
  Hans Mårtensson [2307].
1744 vt.   Erik Duræus [2320].
  Anders Kihlstedt [2349].
  Per Torling [2355].
» ht.   Samuel Drysén [2367].
  Erik Bröttling Larsson [2382].
  Sven Rudholm [2387].
1745 vt.   Peter Örlin [2402].
  Johan Viström [2404].
  Sven Varling [2135].
» ht.   Magnus Fallerstedt [2257].
  Jakob Ekerman [2262].
  Samuel Drysén [2367].
1746 vt.   Christian Houg [2396].
  Peter Örlin [2402].
  Johan Peter Sleincour [2413].
» ht.   Sven Varling [2135].
  Samuel Drysén [2367].
  Christian Houg [2396].
1747 vt.   Peter Örlin [2402].
  Johan Peter Sleincour [2413].
  Samuel Duræus [2423].
» ht.   Samuel Viridén [2442].
  Jonas Hellvik [2145].
  Sven Varling [2136].
1748 vt.   Johan Törner [2205].
  Samuel Drysén [2367].
  Lars Tidén [2455].
1748 ht.   Johan Peter Sleincour [2413].
  Samuel Duraus [2423].
  Samuel Viridén [2442].
1749 vt.   Per Tidén [2456].
  Johan Peter Sleincour [2413].
  Samuel Duræus [2428].
» ht.   Samuel Viridén [2442].
  Claes Bleckert Trozelius [2478]
  Jonas af Apelblad [2483].
1750 vt.   Johan Peter Sleincour [2413].
  Claës Bleckert Trozelius [2478]
  Jonas af Apelblad [2483].
» ht.   Carl Laurbeck [2524].
  Johan Peter Sleincour [2413].
  Claes Bleckert Trozelius [2478].
1751 vt.   Jonas af Apelblad [2483].
  Carl Laurbeck [2524].
  Claes Arvedsson [2606].
1751 ht.   Johan Peter Sleincour [2413].
  Jonas af Apelblad [2483].
  Petrus Kastman [2462].
1752 vt.   Carl Boræn [2503].
  Carl Laurbeck [2524].
  Claes Arvedsson [2606].
» ht.   Johan Peter Sleincour [2413].
  Jonas af Apelblad [2483].
  Carl Boræn [2503].
1753 vt.   Johan Peter Sleincour [2413].
  Carl Laurbeck [2524]
  Claes Arvedsson [2606].
» ht.   Jonas af Apelblad [2483].
  Carl Boræn [2503].
  Carl Laurbeck [2524].
1754 vt.   Petrus Asp [2566].
  Samuel Loenbom [2648].
  Erik Gustaf af Sotberg [2670].
» ht.   Johan Peter Sleincour [2413].
  Jonas af Apelblad [2483].
  Carl Boræn [2503].
1755 vt.   Petrus Asp [2566].
  Samuel Loenbom [2648].
  Erik Gustaf af Sotberg [2670].
» ht.   Carl Boræn [2503].
  Johan Gustaf Zegolström [2671].
  Nils Lindblom [2682].
1756 vt.   Petrus Asp [2566].
  Samuel Loenbom [2648].
  Erik Gustaf af Sotberg [2670].
» ht.   Nils Lindblom [2682]. [ 25 ]

  Samuel Erik Älf [2701].
  Claës Melander [2704].
1757 vt.   Erik Gustaf af Sotberg [2670].
  Nils Lindblom [2682].
  Johan Gustaf Zegolström [2674].
» ht.   Samuel Erik Älf [2701].
  Samuel Loenbom [2648].
  Erik Gustaf af Sotberg [2670].
1758 vt.   Johan Gustaf Zegolström [2674].
  Claës Melander [2704].
  Anders Zachrisson Juringius [2730].
» ht.   Erik Frosterus [2741].
  Peter Georg Aschan [2760].
  Anders Brauner [2775].
1759 vt.   Samuel Loenbom [2648].
  Erik Gustaf af Sotberg [2670].
  Isak Svensson [2788].
» ht.   Samuel Erik Älf [2701].
  Henrik Frosterus [2741].
  Peter Georg Aschan [2760].
1760 vt.   Anders Brauner [2775].
  Isak Svensson [2788].
  Johan Salander [2790].
» ht.   Petrus Asp [2566].
  Jakob Hulthin [2768].
  Johan Magnus Nordvall [2828].
1761 vt.   Erik Gustaf af Sotberg [2670].
  Henrik Frosterus [2741].
  Anders Brauner [2775].
» ht.   Isak Svensson [2788].
  Johan Salander [2790].
  Johan Magnus Nordvall [2828].
1762 vt.   Petrus Asp [2566].
  Jakob Israël Köhler [2830].
  Nils Brunckman [2837].
» ht.   Erik Filenius [2756].
  Jakob Hulthin [2768].
  Isak Svensson [2788].
1763 vt.   Johan Salander [2790].
  Jakob Israël Köhler [2830].
  Nils Brunckman [2837].
» ht.   Frans Vesterdahl [2858].
  Johan Benedikt Busser [2879].
  Samuel Strömmerstedt [2890].
1764 vt.   Jonas Bodin [2926].
  Erik Filenius [2756].
  Jakob Hulthin [2768].
» ht.   Petrus Asp [2566].
  Anders Brauner [2775].
  Samuel Alnander [2812].
1765 vt.   Jakob Israël Köhler [2830].
  Johan Benedikt Busser [2879].
  Erik Filenius [2756].
» ht.   Jakob Hulthin [2768].
  Samuel Alnander [2812].
  Jakob Israël Köhler [2830].
1766 vt.   Johan Benedikt Busser [2879].
  Nils Magnus Ekman [2959].
  Anders Grönberger [2984].
» ht.   Nils Kraft [2987].
  Jakob Israël Köhler [2830].
  Erik Filenius [2756].
1767 vt.   Johan Benedikt Busser [2879].
  Nils Magnus Ekman [2959].
  Anders Grönberger [2984].
» ht.   Nils Kraft [2987].
  Jakob Hulthin [2768].
  Jakob Israël Köhler [2830].
1768 vt.   Johan Benedikt Busser [2879].
  Nils Magnus Ekman [2959].
  Nils Kraft [2987].
» ht.   Barthold Fahlström [2988].
  Olof Salander [3014].
  Gideon Herman De Rogier [3018].
1769 vt.   Jakob Hulthin [2768].
  Jakob Israël Köhler [2830].
  Nils Magnus Ekman [2959].
» ht.   Barthold Fahlström [2988].
  Jakob Hulthin [2768].
  Johan Askelöf [2970].
1770 vt.   Jakob Israël Köhler [2830].
  Nils Magnus Ekman [2959].
  Johan Askelöf [2970].
» ht.   Barthold Fahlström [2988].
  Gideon Herman De Rogier [3018].
  Petrus Lindorff [3073].
1771 vt.   Barthold Fahlström [2988].
  Nils Magnus Ekman [2959].
  Johan Henrik Lidén [3031].
» ht.   Gideon Herman De Rogier [3018].
  Jakob Duværus [3177].
  Jakob Axelsson Lindblom [3185].
1772 vt.   Johan Henrik Lidén [3031].
  Samuel Gustaf Harlingson [3117].
  Barthold Fahlström [2830].
» ht.   Jonas Dubb [3113].
  Jacob Axelsson Lindblom [3185].
  Hans Christian Kugelberg [3050].
1773 vt.   Nils Magnus Ekman [2959].
  Jonas Dubb [3113].
  Jakob Axelsson Lindblom [3185].
» ht.   Jakob Duværus [3177]. [ 26 ]

  Per Meurling [3191].
  Lars Alger Planander [3221].
1774 vt.   Nils Magnus Ekman [2959]
  Jakob Duværus [3177]
  Jakob Axelsson Lindblom [3185]
» ht.   Sven Vimermark [3219]
  Jakob Duværus [3177]
  Jakob Axelsson Lindblom [3185]
1775 vt.   Sven Vimermark [3219]
  Johan Adolf Dahlgren [3226]
  Per Juring [3268]
» ht.   Jakob Duværus [3177]
  Jakob Axelsson Lindblom [3185]
  Sven Vimermark [3219]
1776 vt.   Per Juring [3268]
  Daniel Cnattingius [3283]
  Lars Regnér [3298]
» ht.   Jakob Duværus [3177]
  Jakob Axelsson Lindblom [3185]
  Sven Vimermark [3219]
1777 vt.   Desamme som under 1776 ht.
» ht.   Jakob Axelsson Lindblom [3185]
  Jakob Duværus [3177]
  Lars Regnér [3298]


B) Förste kuratorer (ordförande kuratorer, hufvudkuratorer) 1778—1874 vt.; kuratorer 1874 ht.—1902 vt.


1778 vt.   Sven Vimermark [3219]
» ht.   Emund Juringius [3311]
1779 vt.   Densamme
» ht.   Jakob Duværus [3177]
1780 vt.   Sven Vimermark [3219]
» ht.   Jakob Duværus [3177]
1781 vt.   Lars Regnér [3298]
» ht.   Jakob Duværus [3177]
1781 vt.   Lars Regnér [3298]
» ht.   Daniel Calén [3424]
1782 vt.   Adolf Nordvall [3442]
» ht.   Ragvald Nicolai [3477]
1783 vt.   Daniel Calén [3424]
» ht.   Ragvald Nicolai [3477]
1784 vt.   Daniel Calén [3424]
» ht.   Lars Regnér [3298]
1785 vt.   Carl Gustaf af Leopold [3422]
» ht.   Johan Cnattingius [3514]
1786 vt.   Johan Ramstedt [3571]
» ht.   Ragvald Nicolai [3477]
1787 vt.   Johan Peter Schnedier [3594]
» ht.   Ragvald Nicolai [3477]
1788 vt.   Johan Adolf Mecklin [3569]
» ht.   Johan Ramstedt [3571]
1789 vt.   Ragvald Nicolai [3477]
» ht.   Johan Ramstedt [3571]
1790 vt.   Ragvald Nicolai [3477]
» ht.   Per Kernell [3607]
1791 vt.   Ragvald Nicolai [3477]
» ht.   Per Kernell [3607]
1792 vt.   Johan Stenhammar [3703]
» ht. Per Kernell [3607], delvis
Samuel Liljeblad [3662], delvis
1793 vt.   Johan Stenhammar [3703]
» ht.   Densamme.
1794 vt.   Gustaf Abraham Silverstolpe [3878]
» ht.   Johan Ramstedt [3571]
1795 vt.   Anders Vångenberg [3781]
» ht.   Johan Ramstedt [3571]
1796 vt.   Noach Georg Dandenelle [3735]
» ht.   Samuel Liljeblad [3662]
1797 vt.   Gustaf Abraham Silverstolpe [3878]
» ht.   Samuel Liljeblad [3662]
1798 vt.   Noach Georg Dandenelle [3735]
» ht.   Markus Vallenberg [3857]
1799 vt. Gustaf Abraham Silverstolpe [3878], delvis
Noach Georg Dandenelle [3735], delvis
» ht.   Gustaf Abraham Silverstolpe [3878]
1800 vt.   Nils Kihlström [3863]
» ht.   Noach Georg Dandenelle [3735]
1801 vt.   Samuel Liljeblad [3662]
» ht.   Noach Georg Dandenelle [3735]
1802 vt.   Johan Lundberg [3907]
» ht.   Densamme
1803 vt.   Lars Christofer Ekmark [3957]
» ht.   Johan Vindican Tranér [3946]
1804 vt.   Johan Janzon [4016]
» ht.   Johan Vindican Tranér [3946]
1805 vt.   Johan Petter Erling [4046]
» ht.   Laurentius Janzon [3891]
1806 vt.   Sven Ekecrantz [3942]
» ht.   Johan Vindican Tranér [3946]
1807 vt.   Laurentius Janzon [3891]
» ht.   Johan Vindican Tranér [3946] [ 27 ]

1808 vt   Lars Johan Cronstrand [4025]
» ht.   Simon Anders Cronstrand [4026]
1809 vt.   Carl Johan Spaak [4155]
» ht.   Johan Vindician Tranér [3946]
1810 vt.   Lars Johan Cronstrand [4025]
» ht.   Carl Stenhammar [4149]
1811 vt.   Per Vilhelm Zetterstedt [4178]
» ht.   Carl Erik Hallström [4216]
1812 vt.   Per Vilhelm Zetterstedt [4178]
» ht.   Johan Philip Hasselgren [4197]
1813 vt.   Enoch von Mellen [4214]
» ht.   Lars Johan Cronstrand [4025]
1814 vt.   Per Vilhelm Zetterstedt [4178]
» ht.   Johan Philip Hasselgren [4197]
1815 vt.   Carl Erik Hallström [4216]
» ht.   Gustaf Eriksson [4266]
1816 vt.   Enoch von Mellen [4214]
» ht.   Isak Herman Kinnander [4237]
1817 vt.   Gustaf Eriksson [4266]
» ht.   Lars Laurenius [4404]
1818 vt.   Johan Philip Hasselgren [4197]
» ht.   Nils Magnus Könsberg [4376]
1819 vt.   Vilhelm Fredrik Palmblad [4288]
» ht.   Daniel August Zielfelt [4326]
1820 vt.   Lars Laurenius [4404]
» ht.   Lars Magnus Holmberger [4382]
1821 vt.   Vilhelm Fredrik Palmblad [4288]
» ht.   Carl Johan Een [4459]
1822 vt.   Svante Gustaf Vænerberg [4468]
» ht.   Bengt Gustaf Lidgren [4552]
1823 vt.   Anders Arvid Arvedson [4628]
» ht.   Svante Gustaf Vænerberg [4468]
1824 vt.   Vilhelm Fredrik Palmblad [4288]
» ht.   Bengt Gustaf Lindgren [4552]
1825 vt.   Carl Johan Metzén [4624]
» ht.   Carl Fredrik Carlstedt [4631]
1826 vt.   Jon Våhlander [4762]
» ht.   Johan Isak Strömersten [4589]
1827 vt.   Rudolf Annerstedt [4735]
» ht.   Per Vestman [4585]
1828 vt.   Gustaf Svanberg [4794]
» ht.   Johan Paul Emanuel Tellbom [4750]
1829 vt.   Olof Vingqvist [4786]
» ht.   Johan Christopher Lindblad [4759]
1830 vt.   Carl Anders Leffler [4638]
» ht.   Per Jakob Emanuelsson [4852]
1831 vt.   Carl Julius Björlingsson [4886]
» ht.   Olof Vilhelm Sjöström [4853]
1832 vt.   Olof Vingqvist [4786]
» ht.   Per Jakob Emanuelsson [4852]
1833 vt.   Olof Vingqvist [4786]
» ht.   Anders Hedner [4963]
1834 vt.   Carl Johan Tornberg [5087]
» ht.   Olof Vingqvist [4786]
1835 vt.   Per Jakob Emanuelsson [4852]
» ht.   Carl Johan Tornberg [5087]
1836 vt.   Anders Erik Norbeck [5004]
» ht.   Felix Sjöstedt [5046]
1837 vt.   Per Jakob Emanuelsson [4852]
» ht.   Jakob Ulrik Segerstedt [4833]
1838 vt.   Carl Vilhelm August Tham [4941]
» ht.   Carl Johan Vessén [5211]
1839 vt.   Carl Johan Tornberg [5087]
» ht.   Densamme.
1840 vt.   Jakob Östberg [5199]
» ht.   Anders Erik Norbeck [5004]
1841 vt.   Johan Peter Arrhenius [5250]
» ht.   Johan Fredrik Johansson [5160]
1842 vt.   Jonas Fredrik Hesse [5255]
» ht.   Elias August Carlsten [5161]
1843 vt.   Johan Fredrik Johansson [5160]
» ht.   Christian Fredrik Lindman [5382]
1844 vt.   Svante Bergström [5359]
» ht.   Densamme.
1845 vt.   Jonas Fredrik Hesse [5255]
» ht.   Carl Magnus Fallenius [5314]
1846 vt.   Densamme.
» ht.   Hjalmar Josef Holmgren [5503]
1847 vt.   Frans August Kalén [5411]
» ht.   Johan Fredrik Israël Landberg [5391]
1848 vt.   Densamme
» ht.   Anders Lagerberg [5343]
1849 vt.   Johan Fredrik Israël Landberg [5391]
» ht.   Densamme.
1850 vt.   Anders Lagerberg [5343]
» ht.   Johan Samuel Constans Cederquist [5542]
1851 vt.   Densamme.
» ht.   Adolf Leonard Nordvall [5627]
1852 vt.   Carl Alfred Cornelius [5684]
» ht.   Adolf Leonard Nordvall [5627]
1853 vt.   Carl Vilhelm Linder [5693]
» ht.   Densamme.
1854 vt.   Carl Alfred Cornelius [5684]
» ht.   Densamme.
1855 vt.   Densamme.
» ht.   Jakob Gabriel Axel Broman [5635]
1856 vt.   Claës Adolf Hultkrantz [5640]
» ht.   Jakob Gabriel Axel Broman [5635] [ 28 ]

1857 vt.   Jakob Gabriel Axel Broman [5635] Studenkårens v. ordförande.
» ht.   Nils Östling [5811]
1858 vt.   Densamme
» ht.   Carl Johan Gustaf Vilhelm Charleville [5709]
1859 vt.   Alarik Frithiof Holmgren [5806]
» ht.   Nils Östling [5811]
1860 vt.   Johan Magnus Cassel [5810]
» ht.   Carl Johan Henrik Engstrand [5903]
1861 vt.   Nils Östling [5811]
» ht.   Johan Volter Arnberg [5766]
1862 vt.   Carl Johan Henrik Engstrand [5903] Studentkårens ordförande
» ht.   Johan Volter Arnberg [5766]
1863 vt.   Carl Johan Henrik Engstrand [5903] Studentkårens ordförande
» ht.   Carl Gustaf Hammarskjöld [5980]
1864 vt.   Carl Johan Henrik Engstrand [5903]
» ht.   Densamme
1865 vt.   Carl Maurits Cornelius [5852]
» ht.   Johan Fredrik Håhl [5936]
1866 vt.   Carl Johan Henrik Engstrand [5903] Studentkårens ordförande
» ht.   Nils Henrik Volt von Steijern [6015]
1867 vt.   Carl Gustaf Hammarskjöld [5980] Studentkårens v. ordförande; kårens skattmästare 1875 ht. — 77 vt.
» ht.   Carl Erik Lundström [6074]
1868 vt.   Carl Gustaf Vretlind [5970]
» ht.   Densamme
1869 vt.   Densamme. Studentkårens v. ordförande; kårens sekreterare 1870 ht. — 74 ht.
» ht.   Jonas Peter Lagergren [6156]
1870 vt.   Gustaf Melker Ydén [6179]
» ht.   Densamme.
1871 vt.   Johan Abraham Björklund [6249]
» ht.   Densamme
1872 vt.   Jonas Peter Lagergren [6150]
» ht.   Klas Gustav Odén [6217]
1873 vt.   Constans Teodor Falk [6280]
» ht.   Densamme
1874 vt.   Anders Alfred Johansson [6322]
» ht.   Densamme
1875 vt.   Ture Fredrik Kylander [6158]
» ht.   Gustaf Ribbing [6370]
1876 vt.   Densamme
» ht.   Densamme
1877 vt.   Nils Johan Elias Arrhenius [6462]
» ht.   Birger Kristofer Grenander [6428]
1878 vt.   August Vilhelm Lundberg [6388] Studentkårens ordförande
» ht.   Densamme
1879 vt.   Densamme
» ht.   Olof August Danielsson [6448]
1880 vt.   Densamme
» ht.   Nils Gustaf Ekholm [6429]
1881 vt.   Gustaf Leopold Hörberg [6518]
» ht.   Densamme
1882 vt.   Gustaf Fredrik Teodor Törnvall [6623]
» ht.   Gustaf Emil Vilhelm Rundgren [6469]
1883 vt.   August Vilhelm Lundberg [6388] Studentkårens v. ordförande
» ht.   Densamme.
1884 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1885 vt.   Densamme. Studentkårens v. ordförande.
» ht.   Densamme.
1886 vt.   Harald Fredrik Georg Strömfelt [6763]
» ht.   Carl Johan Fredrik Cornelius [6701]
1887 vt.   Densamme. Studentkårens v. ordförande.
» ht.   Gustaf Albert Johansson [6784]
1888 vt.   Densamme.
» ht.   Carl Johan Fredrik Cornelius [6701]
1889 vt.   Karl Vilhelm Beckman [6734]
» ht.   Axel Leonard Helander [6956]
1890 vt.   Densamme. Studentkårens v. ordförande.
» ht.   Densamme.
1891 vt.   Gustaf Elof Hellquist [6927]
» ht.   Anders Julius Juhlin [6857]
1892 vt.   Gustaf Axel Ahlström [6782]
» ht.   August Vilhelm Falk [6831]
1893 vt.   Densamme.
» ht.   Axel Leonard Helander [6956]
1894 vt.   Densamme. [ 29 ]

1894 ht.   Axel Johan Einar Lönnberg [6947] Studentkårens v. ordförande.
1895 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1896 vt.   Albert Adolf Isidor Björkander [7035]
» ht.   Carl Jakob Herman Hallendorff [7121]
1897 vt.   Densamme.
» ht.   Per Gustaf Johannes Malmberg [7160]
1898 vt.   Densamme
» ht.   Per Gustaf Johannes Malmberg [7160]
1899 vt.   Hugo Frölén [7052] Studentkårens sekreterare 1897 ht.—99 vt.
» ht.   Sven Erik Aurelius [7298] Studentkårens v. ordförande 1901 vt.—02 vt.
1900 vt.   Densamme
» ht.   Karl Gustaf Vestman [7281]
1901 vt.   Per Olof Östergren [7332]
» ht.   Densamme.
1902 vt.   Robert Norrby [7297]


C) Kassakuratorer (andre kuratorer, tredje kuratorer; tillika bibliotekarier 1802 ht.—1818) 1778-1874 vt; kassaförvaltare 1874 ht.—1902 vt.


1778 vt.   Per Juring [3268]
» ht.   Jakob Axelsson Lindlbom [3185]
1779 vt.   Lars Regnér [3298]
» ht.   Jakob Axelsson Lindblom [3185]
1780 vt.   Lars Regnér [3298]
» ht.   Anders Nordvall [3392]
1781 vt.   Jakob Duværus [3177]
» ht.   Carl Gustaf af Leopold [3422]
1782 vt.   Johan Hesselgren [3451]
» ht.   Carl Fredrik Hjertstedt [3468]
1783 vt.   Sven Vimermark [3219]
» ht.   Lars Regnér [3298]
1784 vt.   Hans Peter Vestelius [3490]
» ht.   Johan Cnattingius [3514]
1785 vt.   Hans Peter Vestelius [3490]
» ht.   Anders Magnus Vadsberg [3520]
1786 vt.   Lars Regnér [3298]
» ht.   Johan Ulrik Schenberg [3498]
1787 vt.   Anders Magnus Vadsberg [3520]
» ht.   Lars Regnér [3298]
1788 vt.   Anders Magnus Vadsberg [3520]
» ht.   Per Kernell [3607]
1789 vt.   Johan Ulrik Schenberg [3493]
» ht.   Per Kernell [3607]
1790 vt.   Daniel Jonas Viström [3610]
» ht.   Samuel Torner [3651]
1791 vt.   Samuel Liljeblad [3662]
» ht.   Samuel Torner [3651]
1792 vt.   Carl Mellén [3713]
» ht. Samuel Torner [3651], delvis
Anders Sallberg [3698], delvis
1793 vt.   Noak Georg Dandenelle [3735]
» ht.   Samuel Liljeblad [3662]
1794 vt.   Carl Cassel [3778]
» ht.   Samuel Liljeblad [3662]
1795 vt.   Samuel Kinmansson [3756]
» ht.   Samuel Liljeblad [3662]
1796 vt.   Samuel Kinmansson [3756]
» ht.   Noak Georg Dandenelle [3735]
1797 vt.   Samuel Kinmansson [3756]
» ht.   Petrus Sundberg [3845]
1798 vt.   Samuel Kinmansson [3756]
» ht.   Samuel Torner [3651]
1799 vt.   Samuel Liljeblad [3662]
» ht.   Gustaf Henrik Ahlstedt [3783]
1800 vt.   Johan Lundborg [3907]
» ht.   Samuel Liljeblad [3662]
1801 vt.   Johan Lundborg [3907]
» ht.   Johan Israël af Ekström [3893]
1802 vt.   Lars Christofer Ekmark [3957]
» ht.   Lars Christofer Ekmark [3957]
1803 vt.   Johan Lundborg [3907]
» ht.   Lars Christofer Ekmark [3957]
1804 vt.   Johan Lundborg [3907]
» ht.   Lars Christofer Ekmark [3957]
1805 vt.   Johan Janzon [4016]
» ht.   Johan Lundborg [3907]
1806 vt.   Lars Christofer Ekmark [3957]
» ht.   Simon Anders Cronstrand [4026]
1807 vt.   Johan Petter Erling [4046]
» ht.   Lars Christofer Ekmark [3957]
1808 vt.   Johan Janzon [4016]
» ht.   Sven Fredrik Lidman [4145]
1809 vt.   Laurentius Janzon [3891]
» ht.   Johan Janzon [4016]
1810 vt.   Sven Fredrik Lidman [4145] [ 30 ]

1810 ht.   Christian Stenhammar [4150].
1811 vt.   Carl Johan Spaak [4155].
» ht.   Isak Herman Kinnander [4237].
1812 vt.   Carl Erik Hallström [4216].
» ht.   Lars Johan Cronstrand [4025].
1813 vt.   Gustaf Eriksson [4266].
» ht.   Per Daniel Amadeus Atterbom [4272].
1814 vt.   Carl Stenhammar [4149].
» ht.   Enoch von Mellen [4214].
1815 vt.   Isak Herman Kinnander [4237].
» ht.   Vilhelm Fredrik Palmblad [4288].
1816 vt.   Johan Philip Hasselgren [4197].
» ht.   Carl Erik Hallström [4216].
1817 vt.   Axel Erik von Sydow [4374].
» ht.   Densamme.
1818 vt.   Isak Herman Kinnander [4237].
» ht.   Vilhelm Fredrik Palmblad [4288].
1819 vt.   Nils Fredrik Aurelius [4453].
» ht.   Nils Magnus Könsberg [4376].
1820 vt.   Densamme.
» ht.   Johan Christian Vallensteen [4493].
1821 vt.   Vilhelm Fredrik Palmblad [4288]; tillika förste kurator.
» ht.   Daniel August Zielfelt [4236].
1822 vt.   Vilhelm Fredrik Palmblad [4288].
» ht.   Densamme.
1823 vt.   Densamme.
» ht.   Anders Arvid Arvedson [4268].
1824 vt.   Densamme.
» ht.   Per Erik Rudebeck [4701].
1825 vt.   Rudolf Annerstedt [4735].
» ht.   Jon Våhlander [4762].
1826 vt.   Johan Isak Strömersten [4589].
» ht.   Samuel Johan Sevén [4695].
1827 vt.   Carl Fredrik Carlstedt [4631].
» ht.   Densamme.
1828 vt.   Olof Vingqvist [4786].
» ht.   Densamme.
1829 vt.   Gustaf Svanberg [4794].
» ht.   Rudolf Annerstedt [4735].
1830 vt.   Per Jakob Emanuelsson [4852].
» ht.   Olof Vilhelm Sjöström [4853].
1831 vt.   Johan Isak Håhl [5050].
» ht.   Densamme.
1832 vt.   Carl Johan Tornberg [5087].
» ht.   Densamme.
1834 vt.   Anders Erik Norbeck [5004].
» ht.   Carl Johan Tornberg [5087].
1835 vt.   Carl Johan Tornberg [5087].
» ht.   Anders Erik Norbeck [5004].
1836 vt.   Anders Jakob Cnattingius [5124].
» ht.   Jakob Östberg [5199].
1837 vt.   Densamme.
» ht.   Carl Vilhelm August Tham [4941].
1838 vt.   Carl Johan Vessén [5211].
» ht.   Jonas Fredrik Hesse [5255].
1839 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1840 vt.   Johan Petter Arrhenius [5250].
» ht.   Densamme.
1841 vt.   Carl Johan Vessén [5211].
» ht.   Densamme.
1842 vt.   Svante Bergström [5359].
» ht.   Densamme.
1843 vt.   Carl Johan Vessén [5211].
» ht.   Densamme.
1844 vt.   Anders Lagerberg [5343].
» ht.   Densamme.
1845 vt.   Carl Magnus Fallenius [5314].
» ht.   Anders Lagerberg [5343].
1846 vt.   Densamme.
» ht.   Otto Vilhelm Lemke [5470].
1847 vt.   Anders Johan Herman Hallén [5381].
» ht.   Hjalmar Josef Holmgren [5503].
1848 vt.   Otto Vilhelm Lemke [5470].
» ht.   Claës Albert Lindhagen [5580].
1849 vt.   Otto Vilhelm Lemke [5470].
» ht.   Johan Fredrik Hagström [5615].
1850 vt.   Densamme
» ht.   Adolf Leonoard Nordvall [5627].
1851 vt.   Carl Alfred Cornelius [5684].
» ht.   Densamme.
1852 vt.   Carl Vilhelm Linder [5693].
» ht.   Densamme.
1853 vt.   Carl Albert Viktor Holmgren [5664].
» ht.   Densamme.
1854 vt.   Jakob Gabriel Axel Broman [5635].
» ht.   Densamme.
1855 vt.   Henning Fredrik Norén [5781].
» ht.   Johan Volter Arnberg [5766].
1856 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1857 vt.   Lars Fredrik August Frölén [5779].
» ht.   Densamme.
1858 vt.   Carl Johan Gustaf Vilhelm Charleville [5709].
» ht.   Johan Magnus Cassel [5810].
1859 vt.   Densamme [ 31 ]

» vt.   Johan Magnus Cassel [5810].
1860 vt.   Per Christofer Lindmark [5866].
» ht.   Densamme.
1861 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1862 vt.   Carl Maurits Cornelius [5852].
» ht.   Johan Magnus Cassel [5810].
1863 vt.   Carl Gustaf Vretlind [5970].
» ht.   Johan Magnus Cassel [5810].
1864 vt.   Densamme.
» ht.   Nils Magnus Gustaf Gyldenstolpe [6042].
1865 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme. Studentkårens skattmästare 1865 ht. o. 66 vt.
1866 vt.   Herman Rudolf Våhlander [6014].
» ht.   Densamme.
1867 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1868 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1869 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1870 vt.   Carl Gustaf Vretlind [5970].
» ht.   Densamme.
1871 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1872 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1873 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1874 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1875 vt.   Ture Fredrik Löfgren [6213].
» ht.   Johan Fredrik Engberg [6327].
1876 vt.   Densamme.
» ht.   Constans Teodor Falk [6280].
1877 vt.   August Vilhelm Lundberg [6388].
» ht.   Densamme.
1878 vt.   Nils Gustaf Ekholm [6429].
» ht.   Densamme.
1879 vt.   Densamme.
» ht.   Anders Eberhard Örn [6577].
1880 vt.   Densamme.
» ht.   Karl Leonoard Hagström [6566].
1881 vt.   Densamme.
» ht.   Frans Oskar Andersson [6616].
1882 vt.   August Vilhelm Lundberg [6388].
» ht.   Densamme.
1883 vt.   Karl Edvard Sixtus Nylén [6679].
» ht.   Densamme.
1884 vt.   Lars Alfred Björklund [6702].
» ht.   Densamme.
1885 vt.   Carl Johan Fredrik Cornelius [6701].
» ht.   Karl Leonard Hagström [6566].
1886 vt.   Densamme.
» ht.   Anders Julius Juhlin [6857].
1887 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1888 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1889 vt.   Axel Leonard Helander [6956].
» ht.   Karl August Vallner [6976].
1890 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1891 vt.   Densamme.
» ht.   Karl Edvard Palmi [6996].
1892 vt.   Birger Ringström [7120].
» ht.   Densamme.
1893 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1894 vt.   Densamme.
» ht.   Karl August Vallner [6976].
1895 vt.   Albert Adolf Isidor Björkander [7035].
» ht.   Per Simeon Julius Segerstedt [6966].
1896 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1897 vt.   Nils Fredrik Stjernberg [7203]. Studentkårens v. ordförande 1898 ht. o. 99 vt.; kårens ordförande 1899 ht.
» ht.   Anders Bernhard Andersson [7260].
1898 vt.   Densamme.
» ht.   Johan Fredrik Åström [7236].
1899 vt.   Densamme.
» ht.   Axel Fredrik Gard [7241].
1900 vt.   Densamme.
» ht.   Gideon Danell [7228].
1901 vt.   Densamme.
» ht.   Erik Meurling [7361].
1902 vt.   Densamme.

[ 32 ]
D) Bibliotekskuratorer (tredje kuratorer, andre kuratorer) 1778—1853 vt.; bibliotekarier 1853 ht.—1902 vt.
1778 vt.   Lars Regnér [3298].
» ht.   Jakob Duværus [3177].
1779 vt.   Sven Vimermark [3219].
» ht.   Anders Nordvall [3392].
1780 vt.   Densamme.
» ht.   Samuel Ekeroth [3415].
1781 vt.   Sven Vimermark [3219].
» ht.   Johan Lagerström [3426].
1782 vt.   Lars Regnér [3298].
» ht.   Samuel Ekeroth [3415].
1783 vt.   Nils Peter Beckmark [3408].
» ht.   Daniel Calén [3424].
1784 vt.   Ragvald Nicolai [3477].
» ht.   Johan Ulrik Schenberg [3493].
1785 vt.   Ragvald Nicolai [3477].
» ht.   Johan Ulrik Schenberg [3493].
1786 vt.   Carl Gustaf af Leopold [3422].
» ht.   Johan Cnattingius [3514].
1787 vt.   Johan Ramstedt [3571].
» ht.   Johan Ulrik Schenberg [3493].
1788 vt.   Christopher Retzius Ekvall [3494].
» ht.   Per Henrik Achatius Liljensparre [3598].
1789 vt.   Johan Hallberg [3448].
» ht.   Christofer Retzius Ekvall [3494].
1790 vt.   Densamme.
» ht.   Johan Ramstedt [3571].
1791 vt.   Johan Hallberg [3448].
» ht.   Johan Ramstedt [3571].
1792 vt.   Samuel Liljeblad [3662].
» ht.   Johan Ramstedt [3571].
1793 vt.   Densamme.
» ht.   Noach Georg Dandenelle [3435].
1794 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1795 vt.   Lars Johan Baræus [3786].
» ht.   Gustaf Abraham Silverstolpe [3878].
1796 vt.   Erik Gustaf Lönberg [3738].
» ht.   Johan Ramstedt [3571].
1797 vt.   Sven Yckenberg [3834].
» ht.   Samuel Torner [3651].
1798 vt.   Gustaf Abraham Silverstolpe [3878].
» ht.   Sven Yckenberg [3834].
1799 vt.   Noach Georg Dandenelle [3735].
» ht.   Markus Vallenberg [3857].
1800 vt.   Axel Johan Lindersköld [3773].
» ht.   Laurentius Janzon [3891].
1801 vt.   Axel Johan Lindersköld [3773].
» ht.   Gustaf von Troil [3906].
1802 vt.   Johannes Vindician Tranér [3946].
» ht. —1818 voro bibliotekare- o. kassakuratorsbefattningarna förenade. Se afd. C) här ofvan.
1819 vt.   Nils Magnus Könsberg [4376].
» ht.   Vilhelm Fredrik Palmblad [4288].
1820 vt.   Lars Magnus Holmberger [4382].
» ht.   Vilhelm Fredrik Palmblad [4288].
1821 vt.   Johan Gustaf Löfström [4549].
» ht.   Lars Laurenius [4404].
1822 vt.   Carl Gustaf Viborgh [4548].
» ht.   Anders Arvid Arvedson [4628].
1823 vt.   Bengt Gustaf Lindgren [4552].
» ht.   Carl Johan Metzén [4624].
1824 vt.   Densamme.
» ht.   Carl Fredrik Carlstedt [4631].
1825 vt.   Samuel Johan Sevén [4695].
» ht.   Carl Augustin Schröder [4702].
1826 vt.   Densamme.
» ht.   Per Erik Rudebeck [4701].
1827 vt.   Per Vestman [4585].
» ht.   Carl Johan Metzén [4624].
1828 vt.   Densamme.
» ht.   Per Jakob Emanuelsson [4852].
1829 vt.   Densamme.
» ht.   Johan Paul Emanuel Tollbom [4750].
1830 vt.   Johan Aronsson [4757].
» ht.   Carl Anders Leffler [4638].
1831 vt.   Olof Vingqvist [4786].
» ht.   Densamme.
1832 vt.   Olof Vilhelm Sjöström [4583].
» ht.   Olof Vingqvist [4786].
1833 vt.   Anders Hedner [4963].
» ht.   Anders Erik Norbeck [5004].
1834 vt.   Felix Sjöstedt [5046].
» ht.   Carl Adolf Sallberg [4989].
1835 vt.   Carl Magnus Joakim Petrelli [5104].
» ht.   Johan Fredrik Loenbom [5088]. [ 33 ]

1836 vt.   Carl Johan Tornberg [5087].
» ht.   Anders Jakob Cnattingius [5124].
1837 vt.   Johan Gustaf Gyllander [5110].
» ht.   Johan Fredrik Johansson [5160].
1838 vt.   Densamme.
» ht.   Elias August Carlstén [5161].
1839 vt.   Densamme.
» ht.   Carl Johan Vessén [5255].
1840 vt.   Carl Vilhelm August Tham [4941].
» ht.   Jonas Fredrik Hesse [5255].
1841 vt.   Densamme.
» ht.   Carl Magnus Fallenius [5314].
1842 vt.   Johan Fredrik Israël Landberg [5391].
» ht.   Christian Fredrik Lindman [5382].
1843 vt.   Johan Fredrik Israël Landberg [5391].
» ht.   Frans August Kalén [5411].
1844 vt.   Johan Fredrik Israël Landberg [5391].
» ht.   Densamme.
1845 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1846 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1847 vt.   Densamme.
» ht.   Per Ludvig Lundborg [5433].
1848 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1849 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1850 vt.   Johan Samuel Constans Cederquist [5542].
» ht.   Carl Johan Jakob Keyser [5576].
1851 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1852 vt.   Jakob Gabriel Axel Broman [5635].
» ht.   Densamme.
1853 vt.   Carl Alfred Cornelius [5684].
» ht.   Carl Johan Leonard Lönnberg [5739].
1854 vt.   Claës Adolf Hultkrantz [5640].
» ht.   Densamme.
1855 vt.   Densamme.
» ht.   Carl Alfred Cornelius [5684].
1856 vt.   Densamme.
» ht.   Nils Östling [5811].
1857 vt.   Densamme.
» ht.   Fredrik Emil Teodor Fogelmarck [5784].
1858 vt.   Carl Vilhelm Kastman [5872].
» ht.   Densamme.
1859 vt.   Hugo Petrus Constans Holmberger [5841].
» ht.   Per Christofer Lindmark [5866].
1860 vt.   Lars Fredrik August Frölén [5779].
» ht.   Densamme.
1861 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1862 vt.   Carl Axel Lyberg [5867].
» ht.   Densamme.
1863 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1864 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1865 vt.   Carl Conrad Thunström [5894].
» ht.   Densamme.
1866 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1867 vt.   Densamme.
» ht.   Jonas Peter Lagergren [6150].
1868 vt.   Densamme.
» ht.   Gustaf Melker Ydén [6179].
1869 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1870 vt.   Carl Gustaf Malm [6067].
» ht.   Densamme.
1871 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1872 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1873 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1874 vt.   Densamme.
» ht.   Frans August Zedrén [6172].
1875 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1876 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1877 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1878 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1879 vt.   Densamme.
» ht.   Johan Erland Vilhelm Vetterhall [6505].
1880 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1881 vt.   Densamme.
» ht.   Per Henning Simeon Sondén [6553].
1882 vt.   Axel Carl Teodor Falk [6595].
» ht.   Densamme. [ 34 ]

1883 vt.   Axel Carl Teodor Falk [6595].
» ht.   Karl Vilhelm Beckman [6734].
1884 vt.   Densamme.
» ht.   Karl Edvard Sixtus Nylén [6679].
1885 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1886 vt.   Alexander Fredrik Edvard August Funck [6722].
» ht.   Densamme.
1887 vt.   Densamme.
» ht.   Karl Gustaf Lundqvist [6814].
1888 vt.   Densamme.
» ht.   Gustaf Elof Hellquist [6927].
1889 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1890 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1891 vt.   Harald Gerhard Schött [6840].
» ht.   Johan Emil Hylén [6840].
1892 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1893 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1894 vt.   Densamme.
» ht.   Axel Erik August Falk [6983].
1895 vt.   Densamme.
» ht.   Carl Maurits Vejle [7109].
1896 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1897 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1898 vt.   Densamme.
» ht.   Axel Edvard Fransén [6945].
1899 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1900 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1901 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1902 vt.   Densamme.


E) Byggnadsvårdare (Byggnadsutskottets ordförande) 1874 ht.—1902 vt.


1874 ht.   Ture Fredrik Löfgren [6213].
1875 vt.   Rikard Henrik Albert Gyllencreutz [6482].
» ht.   Adolf Botvid Cassel [6390].
1876 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1877 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1878 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1879 vt.   Arvid Filip Trybom [6451].
» ht.   Johan Erland Vilhelm Vetterhall [6505].
1880 vt.   Densamme.
» ht.   Edvard Emil Friberg [6608].
1881 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1882 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1883 vt.   Carl Reinhold Sundell [6675].
» ht.   Densamme.
1884 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1885 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1886 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1887 vt.   Densamme.
» ht.   Gustaf Axel Ahlström [6782].
1888 vt.   Carl Johan Fredrik Cornelius [6701].
» ht.   Karl Leonard Hagström [6566].
1889 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1890 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1891 vt.   Densamme.
» ht.   John Adolf Åstrand [7054].
1892 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1893 vt.   Densamme.
» ht.   Karl Leonard Hagström [6566].
1894 vt.   Hugo Fröleń [7052].
» ht.   Densamme.
1895 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1896 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1897 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1898 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1899 vt.   Densamme; tillika kurator. [ 35 ]

1899 ht.   Hugo Frölén [7052].
1900 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1901 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1902 vt.   Densamme.


F) Klubbmästare 1848 ht.—1902 vt.
Till och med 1848 vt. voro kassakuratorerne tillika klubbmästare. För här nedan förbigångna terminer saknas uppgifter i nationsprotokollen.


1848 ht.   Carl Ulrik Sevon [5634].
1849 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1851 vt.   Jakob Adolf Vallenberg [5702].
1852 vt.   Densamme.
» ht.   Samuel Magnus Axel Könsberg [5711].
1853 vt.   Densamme.
» ht.   Per Gustaf Emil Poignant [5736].
1854 vt.   Densamme.
» ht.   Lars Fredrik August Frölén [5779].
1855 vt.   Jonas Peter Hollertz [5805].
» ht.   Densamme.
1856 ht.   Lars Magnus Holmberger [5788].
1857 vt.   Måns Henrik Hulting [5838].
» ht.   Densamme.
1858 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1859 vt.   Evald Henning Teodor Stenhammar [5941].
» ht.   Densamme.
1860 vt.   Carl Gustaf Vretlind [5970].
» ht.   Densamme.
1861 vt.   Nils Carl August Viborgh [5976].
» ht.   Måns Henrik Hultin [5838].
1862 vt.   Bernhard Alfred Olof Rudebeck [6005].
» ht.   Bror Fredrik Julius Åbom [5982].
1863 vt.   Nils Magnus Gustaf Gyldenstolpe [6042].
» ht.   Densamme.
1864 vt.   Lars Johan Hallgren [6043].
» ht.   Fredrik Vilhelm Blomqvist [6052].
1865 vt.   Lars Jakob Palmgren [6043].
» ht.   Densamme.
1866 vt.   Tor David Gunnar Videgren [6136].
» ht.   Densamme.
1867 vt.   Densamme.
» ht.   Jonas Erik Kylander [6169].
1868 vt.   Fredrik Vilhelm Hesse [6154].
» ht.   Densamme.
1869 vt.   Densamme.
» ht.   Johan Abraham Björklund [6249].
1870 vt.   Klas Gustav Odén [6217].
» ht.   Carl Anders Otto Björck [6233].
1871 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1872 vt.   Densamme.
» ht.   Karl Abraham Lindeberg [6350].
1873 vt.   Densamme.
» ht.   Evald Ludvig Schmidt [6393].
1874 vt.   Magnus Axel Knut Vistrand [6414].
» ht.   Adolf Botvid Cassel [6390].
1875 vt.   Daniel Christian Gustaf Kernell [6499].
» ht.   Set Advard August Haglund [6450].
1876 vt.   Erik August Eriksson Enblad [6524].
» ht.   Sixten Yngve Lorens Runell [6584].
1877 vt.   Densamme.
» ht.   Arvid Filip Trybom [6451].
1878 vt.   Frans Peter Lindblom [6519].
» ht.   Henning Gustaf Asklund [6572].
1879 vt.   Densamme.
» ht.   Olof Gustaf Teodor Carl Ingeström [6643].
1880 vt.   Karl Filip Alexander Hagberg [6550].
» ht.   Lorents Franklin Mæchel [6657].
1881 vt.   Knut Fredrik Åman [6718].
» ht.   Densamme.
1882 vt.   Conrad Fredrik Vahlquist [6733].
» ht.   Densamme.
1883 vt.   Densamme.
» ht.   Magnus Leonard Vistén [6725].
1884 vt.   Conrad Fredrik Vahlquist [6733].
» ht.   Densamme.
1885 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1886 vt.   Carl Ludvig Lundborg [6795].
» ht.   Filip Gert Karl Arnander [6859].
1887 vt.   Densamme. [ 36 ]

1887 ht. Ivar Burén [6923].
1888 vt. Densamme.
» ht. Erik Gustaf Mauritzon [7010].
1889 vt. Densamme.
» ht. August Martin Kjellin [7090].
1890 vt. Densamme.
» ht. Carl Torsten Ulrik Burén [7145].
1891 vt. Albert Laurentius Johannes Engström [7159].
» ht. Per Simeon Julius Segerstedt [6966].
1892 vt. Johan Alfred Peterson [7128]
» ht. Per Simeon Julius Segerstedt [6966].
1893 vt. Nils Mårten Julin [7179].
» ht. Gustaf Carl Adolf Lindencrona [7158].
1894 vt. Viktor Hydén [7219].
» ht. Densamme.
1895 vt. Densamme.
» ht. Lars Hugo Karl Laurenius [7272].
1896 vt. Bror Erik Forssell [7293].
» ht. Densamme.
1897 vt. Louis Carl Otto Guilletmot [7321].
» ht. Knut Harald Giertz [7305].
1898 vt. Densamme.
» ht. Per Olof Östergren [7332].
1899 vt. Densamme.
» ht. Nils Gustaf Rothman [7358].
1900 vt. Carl Otto Anders Koskull [7363].
» ht. Arvid Gabrielsson [7352].
1901 vt. Densamme.
» ht. Erik Vågman [7379].
1902 vt. Densamme.

G) Sånganförare 1855 ht.—1902 vt.
(För här nedan förbigångna terminer saknas uppgifter i nationsprotokollen.)

1855 ht. Henning Fredrik Nerén [5781]
1856 vt. Lars Fredrik Sandin [5919].
» ht. Olof Emil Lindegren [5871].
1857 ht. Densamme.
1858 vt. Lars Fredrik Sandin [5919].
» ht. Otto Fredrik Loenbom [5909].
1859 vt. Herman Rudolf Våhlander [6014].
1860 ht. Densamme.
1862 vt. Densamme.
1863 vt. Gustaf Detlof Teodor Lagercrantz [6148].
» ht. Densamme.
1864 vt. Densamme.
» ht. Carl Axel Stål [6124].
1865 vt. Densamme.
» ht. Fredrik Vilhelm Hesse [6154].
1866 vt. Densamme.
» ht. Densamme.
1867 vt. Carl Axel Stål [6124].
» ht. Densamme
1868 vt. Densamme.
1868 ht. Densamme.
1869 vt. Densamme.
» ht. Ture Fredrik Löfgren [6213].
1870 vt. Densamme.
» ht. Johan Magnus Gustaf Emil Flygare [6386].
1871 vt. Henning Patrik Fogelmark [6174].
1871 ht. Evald Ludvig Schmidt [6393].
1872 vt. Densamme.
» ht. Densamme.
1873 vt. Frans Edvard Düring [6531].
» ht. Densamme.
1874 vt. Densamme.
» ht. Densamme.
1875 ht. Bengt Helmer [6491].
1877 vt. Henning Patrik Fogelmark [6174].
» ht. Erik Clemens Leberecht Siegbahn [6606].
1878 vt. Gustaf Emil Vilhelm Rundgren [6469].
» ht. Densamme.
1879 vt. Bror Gustaf Samuel Jonzon [6605].
» ht. Gustaf Emil Vilhelm Rundgren [6469].
1880 vt. John Lindqvister [6580]
» ht. Erik Clemens Leberecht Siegbahn [6606].
1881 vt. John Lindqvister [6580].
» ht. Densamme.
1882 vt. Harald Fredrik Georg Strömfelt [6763].
1883 vt. Densamme.
1884 vt. Densamme.
» ht. Densamme.
1885 ht. Densamme [ 37 ]

1886 vt.   Per Ludvig Åman [6936].
» ht.   Densamme.
1887 vt.   Harald Fredrik Georg Strömfelt [6763].
1888 vt.   Johan Fredrik Herman Teodor Flodman [6987].
» ht.   Samuel Otto Maurits Ratheman [6998].
1889 vt.   Ernst Daniel Zakarias Rudin [6856].
» ht.   Erik Clemens Leberecht Siegbahn [6906].
1890 vt.   Densamme.
1891 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1892 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1893 vt.   Otto Natanaël Fagerlin [7137].
» ht.   Sims Emil Patrik Haglund [7122].
1894 vt.   Axel Larsson [7193].
» ht.   Erik August Henning Tornell [7172].
1895 vt.   Rikard Alfred Andreas Hultmark [7100].
» ht.   Albin Viderbäck [7217].
1896 vt.   Densamme.
» ht.   Nils Johan Natanaël Andræ [7207].
1897 vt.   Otto Natanaël Fagerlin [7137].
» ht.   David Teodor Lindblom [7311].
1898 vt.   Anders Emil Halling [7248].
» ht.   Gösta Valdemar Göthlin [7330].
1899 vt.   Gunnar August Valdemark Carlsson [7351].
» ht.   Jakob Erhard Ljungqvist [7365].
1900 vt.   Nils Fredrik Nilsson [7378].
» ht.   Densamme.
1901 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1902 vt.   Densamme.


H) Kapellanförare 1874—1902 vt.
(Till och med 1874 vt. voro sånganförarne merendels tillika kapellanförare. För här nedan förbigångna terminer saknas uppgifter i nationsprotokollen.)


1874 ht.   Gustaf Ferdinand Thollander [6530].
1877 vt.   Otto Fredrik Ludvig Ekerman [6282].
1878 vt.   Gustaf Emil Vilhelm Rundgren [6469].
» ht.   Densamme.
1879 ht.   Densamme.
1880 ht.   Densamme.
1881 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1882 vt.   Claës Fritiof Scherstén [6841].
1883 vt.   Björn Gustaf Halldén [6852].
1884 vt.   Densamme.
1886 vt.   Johan Fredrik Herman Teodor Flodman [6987].
» ht.   Densamme.
1887 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1888 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1889 vt.   Ossian Per August Lundborg [7139].
» ht.   Densamme.
1890 vt.   Nils Hydén [7138].
1891 vt.   Johan Fredrik Herman Teodor Flodman [6987].
» ht.   Erik August Henning Tornell [7172].
1892 vt.   Carl Palmgren [7220].
» ht.   Densamme.
1893 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1894 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1895 vt.   Axel Larsson [7193].
» ht.   Carl Hakon Vigert-Lundström [7298].
1896 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1897 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1898 vt.   Fredrik Martin Allard [7256].
» ht.   Densamme.
1899 vt.   Densamme.
» ht.   Gösta Valdemar Göthlin [7330].
1900 vt.   David Teodor Lindblom [7311].
» ht.   Gösta Valdemar Göthlin [7330].
1901 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1902 vt.   Carl Martin Sandorf [7407].

[ 38 ]

I) Teaterföreståndare 1863 ht.—1902 vt.


1863 ht.   Nils Magnus Gustaf Gyldenstolpe [6042].
1864 vt.   Axel Otto Gotthard Burén [6225].
» ht.   John Svartz [6254].
1865 vt.   Anders August Eugene Flodman [5915].
» ht.   Carl Fredrik Grönlund [6181].
1866 vt.   Densamme.
» ht.   Carl Fredrik Grönlund [6181].
1867 vt.   Per Adolf Janzon [6270].
» ht.   Axel Olof Forselius [6237].
1868 vt.   Måns Henrik Hultin [5838].
» ht.   Densamme.
1869 vt.   Densamme.
» ht.   Karl Emil Sundblad [6246].
1870 vt.   Johan Magnus Gustaf Emil Flygare [6386].
» ht.   Anton Erickson [6240].
1871 vt.   Alban David Eberhard Herlitz [6385].
» ht.   Carl Gustaf Vretlind [5970].
1872 vt.   Erik Konstantin Axelsson [6387].
» ht.   Göte Fredrik Bjurman [6389].
1873 vt.   Axel Julius Lindberg [6507].
» ht.   Vilhelm Svartling [6494].
1874 vt.   Johan Albert Nilsson [6557].
» ht.   Erik Rudolf Ygberg [6374].
1875 vt.   Nils Johan Rudolf Kruse [6552].
» ht.   Ernst Albert Teodor Bergström [6540].
1876 vt.   Gustaf Leopold Hörberg [6518].
» ht.   Erik Clemens Leberecht Siegbahn [6606].
1877 vt.   Karl Oskar Fyhrvall [6404].
» ht.   Carl Vallberg [6658].
1878 vt.   Carl Viktor Kjellin [6642].
» ht.   Densamme.
1879 vt.   Johannes Agaton Lindhagen [6717].
» ht.   Knut Fredrik Åman [6718].
1880 vt.   Karl Nordenström [6703].
» ht.   Karl Isak Alfred Grevillius [6789].
1881 vt.   Carl Johan Gustaf Svartz [6762].
» ht.   Carl Henrik Erik Tisell [6731].
1882 vt.   Densamme.
» ht.   Claës Gustaf Carlstedt [6805].
1883 vt.   Frans Peter Lindblom [6519].
» ht.   Carl Fredrik Cederborg [6855].
1884 vt.   Gustaf Eric Ericson [6893].
» ht.   Erik Valdemar Ekeman [6863].
1885 vt.   Densamme.
» ht.   Amandus Gottfrid Böhme [6920].
1886 vt.   Uppgift saknas.
» ht.   Axel Vilhelm Planck [7028].
1887 vt.   Carl Reinhold Bergqvist [6848].
» ht.   Carl Tor Désiré Högberg [6914].
1888 vt.   Per Simeon Julius Segerstedt [6966].
» ht.   Erik Sigfrid Albrekt (Algot) Segerstedt [6783].
1889 vt.   Johan Adolf Åstrand [7054].
» ht.   Carl Tor Desiré Högberg [6944].
1890 vt.   Hugo Frölén [7052].
» ht.   Ernst Konrad Broman [7118].
1891 vt.   Densamme.
» ht.   Per Gustaf Johannes Malmberg [7160].
1892 vt.   Anders Erik Daniel Bergman [7132].
» ht.   Nils Albert Nilson [7149].
1893 vt.   Herman Hjorton [7192].
» ht.   Densamme.
1894 vt.   Densamme.
» ht.   Gustaf Vilhelm Emanuel Redelius [7151].
1895 vt.   Karl Petrus Teodor Gustafsson [7259].
» ht.   Per Gustaf Johannes Malmberg [7160].
1896 vt.   Viktor Hydén [7219].
» ht.   Lars Hugo Karl Laurenius [7272].
1897 vt.   Knut Harald Giertz [7305].
» ht.   Otto Ossian Vahlberg [7266].
1898 vt.   Carl Johan Fredrik Veckman [7285].
» ht.   Densamme.
1899 vt.   Nils Gustaf Rothman [7358].
» ht.   Sigurd Fredrik Lindeberg [7336].
1900 vt.   Densamme.
» ht.   Carl Johan Albin Flygare [7434].
1901 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1902 vt.   Densamme.

[ 39 ]

J) Fanbärare 1855 ht.—1902 vt.


1855 ht.   Sven Gudmund Ringqvist [5850].
1856 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1857 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1858 vt.   Densamme.
» ht.   Uppgift saknas.
1859 vt.   Måns Henrik Hultin [5838].
» ht.   Nils Magnus Gustaf Gyldenstolpe [6042].
1860 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1861 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1862 vt.   Fredrik Vilhelm Blomqvist [6052].
» ht.   Nils Magnus Gustaf Gyldenstolpe [6042].
1863 vt.   Carl Gustaf Nilsson [6164].
» ht.   Densamme.
1864 vt.   Fredrik Vilhelm Blomqvist [6052].
» ht.   August Heinrici [6045].
1865 vt.   Fredrik Vilhelm Blomqvist [6052].
» ht.   Densamme.
1866 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1867 vt.   Axel Fredrik Lindstrand [6117].
» ht.   Densamme.
1868 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1869 vt.   Johan Oskar Hallin [6311].
» ht.   Lars Maurits Vikblad [6359].
1870 vt.   Densamme.
» ht.   Johan Oskar Hallin [6311].
1871 vt.   Densamme.
» ht.   Carl August Værn [6294].
1872 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1873 vt.   Erik Kasten Kastensson [6416].
» ht.   Densamme.
1874 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1875 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1876 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1877 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1878 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1879 vt.   Densamme.
» ht.   Herman Gideon Asklund [6759].
1880 vt.   Densamme.
» ht.   Karl Vilhelm Backman [6734].
1881 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1882 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1883 vt.   Anders Eberhard Örn [6577].
» ht.   Erik Valdemar Ekeman [6863].
1884 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1885 vt.   Karl Starbäck [6934].
» ht.   Ture August Malmström [6917].
1886 vt.   Ivar Burén [6923].
» ht.   Densamme.
1887 vt.   Densamme.
» ht.   Gustaf Kristian Ingolf Lönnberg [7045].
1888 vt.   Carl Tor Désiré Höberg [6944].
» ht.   Densamme.
1889 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1890 vt.   Joël Olof Fries [7071].
» ht.   Densamme.
1891 vt.   Densamme.
» ht.   Densamme.
1892 vt.   Carl Vilhelm Spens [7202].
» ht.   Karl Axel Emanuel Linge [7199].
1893 vt.   Densamme.
» ht.   Robert Nordin [7233].
1894 vt.   Gustaf Vilhelm Emanuel Redelius [7151].
» ht.   Densamme.
1895 vt.   Anders Bernhard Andersson [7260].
» ht.   Densamme.
1896 vt.   Bengt Olof Aurelius [7239].
» ht.   Densamme.
1897 vt.   Israël Kristian Gustaf Lagerfelt [7265].
» ht.   Densamme.
1898 vt.   Per Teodor Hugo Hanning [7319]. [ 40 ]

1898 ht. Max Grenander [7368].
1899 vt. Carl Ivar Ringqvist [7364].
» ht. Densamme
1900 vt. Nils Linderstam [7375].
1900 ht. Emil Bagge [7413].
1901 vt. Densamme
» ht. Josef Danell [7431].
1902 vt. Densamme
Vaktmästare.

Svanberg, Östgöta nations förste vaktmästare, antagen 1748; afsk. 1750 i slutet af året.

Ludvig Velfram, antagen till vaktm. 1750; d. 1757 i början af året.

Peter Norberg, vaktm. 1757; afg. 1762.

Olof Ullström, vaktm. 1762; afsk. vid utgången af 1776.

Jaen Söderberg, förordn. 1774 till ersättare vid behof och efterträdare »vid första öppning och ledighet»: ordin. vaktm. fr. o. m. 1777: d. 1782 i juni (»hade förmodligen med sin egen åtgärd på ett olyckligt sätt omkommit»).

Johan Bergström, vaktm. 1782; d. 1804.

Anders Bergström, den föregåendes son, vaktm. 1804; afskedad 1809.

Fahlberg, Uppl. nations vaktm., antagen till Östg. nations vaktm. 1809; afsked med pension 1830.

Carl E. Åhrberg, Smål. nations vaktm., antagen till Östg. nations vaktm. 1830; d. 1854.

Carl Ferdinand Åhrberg, den föregåendes son, vaktm. 1854; afsk. 1857: d. 1857.

Anders Alfred Edström, f 1826 216; vaktm. 1857: afsk. med pension 1899; fortf. bosatt i Uppsala.

Carl Edvard Gustafsson. f. 1862 2710; vaktm. fr. 1899.