Index:Danska och norska läsestycken.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
1
Upphovsman Martin Johannes Hammerich
Titel Danska och norska läsestycken
Utgivningsår 1866
Källa Det digitale Nasjonalbiblioteket
Sidor
titel tom III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
Libris 2686650

INNEHÅLL.

Förord, samt om uttal och språkbyggnad S. III–XII
1. Sägner och äfventyr, S. 1–38.
De tvende Kirketaarne, Oehlenschläger 1.
Hellig Anders, Kong Valdemars Tanke, Bonden og Trolden, Thiele 5.
En Jutul (M. Hammerich) 7.
Blessommen, Bjørnson 8.
Asgaards-Reien, Welhaven 9.
Gutten og Fanden, Asbjørnsen og Moe 13.
Molbo-Historier (udg. af Rask) 14.
De Dødes Gudstjeneste, Asbjørnsen 15.
Et Øjeblik i Himmerig (udg. af Svend Grundtvig) 17.
Gamle Mo'er Margrethe ved Himmeriges Port, H. C. Andersen 18.
Skovtrolden, Ingemann 20.
Piletræerne og Skjæren, Wergeland 21.
Fuglens Bekymring, S. Kierkegaard 23.
Den grimme Ælling, H. C. Andersen 28.
2. Bilder ur lifvet, S. 38–126.
Et gammelnorsk Herresæde, Wergeland 38.
Lege og Skuespil i Oldtiden, Keyser 40.
Eventyrfortællere, Moe 47.
Skolemesterens Historie, Bjørnson 53.
Afsked og Velkomst hos den norske Almue, Sundt 60.
Hav-Strilerne, Welhaven 64.
En ny Vise om en Sømand og en Landmand, Blicher 71.
Vendelboen, Blicher 74.
En Stranding ved Vesterhavet, Blicher 76.
Erik og Ellen, Chr. Winther 87.
Den krøllede Frits, Poul Møller 90.
Fodrejsen, Hostrup 97.
Adam Homos Bryllup med Baronesse Mille, Fr. Paludan-Müller 97.
Recensenten i Dyrehaven, J. L. Heiberg 102.
Ordsprog 108.
Fransmannen (Jydsk, fra Randersegnen), Blicher 110.
Sessel (Jydsk, fra Randersegnen), Blicher 114.
Æ Spøgels (Sønderjydsk, fra Flensborgegnen) 116.
Aa hør, min Pihg (Sønderjydsk, fra Flensborgegnen) 119.
Ulvskre'e (Norsk, fra Østerdalen), Østgaard 119.
Stev (Norsk, fra Vegaardshejen ved Skien) 124.
Ein Stor-Leting (Norsk Landsmaal), I. Aasen 124.
Forfederne (Norsk Landsmaal), Vinje 126.
3. Naturskildringar, S. 127–186.
Skandinaviens Natur, Schouw 127.
Dansk Fædrelandssang, Oehlenschläger 131.
Norsk Fædrelandssang, Wolff 132.
Skandinaviens Hævning, Forchhammer 133.
Gefion, Hertz 138.
Vasdragene i Norge, Daa 139.
Et Fjeldvand, A. Munch 143.
Udbrud ar Springkilden Strokkur, Hallgrimsson 144.
Scener af en geographisk Landmaalers Dag, Hansteen 148.
Ren-Hjorder i Finmarken, Stockfleth 154.
Gjætersang, Claus Frimann 159.
Haren og dens Fjender, Blicher 160.
Jagthistorier, Blicher 166.
Kjæmpeoxen i Danmark, Steenstrup 167.
Insekt-Verdenen, Schiødte 172.
Gjøgen, Schiødte 176.
Bøgen i de danske Skove, Vaupell 179.
Liliens, Rosens og Violens Skjønhed, H. C. Ørsted 183.
Sang ved skandinavisk Naturforskermøde, Hauch 186.
4. Historiska Skildringar, S. 187–253.
Gorm den Gamles Drøm (Jomsvikinga Saga) 187.
Dannevirke, L. Kok 190.
Saga om Sigurd Jorsalafarer og Eystein, Snorre (overs. af P. A. Munch) 193.
Dronning Dagmars Død (Kjæmpevise) 207.
Dronning Margrete (Riimkrøniken, efter Udg. 1495, C. Molbech) 210.
Kalmar-Foreningen (1397) 211.
Bondefrede, Allen 214.
Træk af Christian IV's Personlighed, Fr. Hammerich 218.
Kongen og Bonden, Thiele 223.
Griffenfelds Ungdom, Holberg 224.
Et Vers af Griffenfeld 228.
Tordenskjold i Træfning ved Lindesnæs, M. Hammerich 228.
Den løse Steen, Thiele 235.
Norsk Flagsang, Schwach 236.
Norges Forening med Sverige, Aall 236.
Slaget ved Slesvig, Ploug 245.
Slaget ved Fredericia, Fr. Hammerich 246.
Hilsen til Norge, Ploug 253.
5. Culturhistoriska Stycken, S. 254–310.
Sprogenes Inddeling, Rask 254.
Modersmaalet, Grundtvig 256.
Historieskrivning paa Island, N. M. Petersen 257.
Om Snorres norske Kongesagaer, P. A. Munch 262.
Poesie i Historien, Hauch 266.
Livet og Bøgerne, Grundtvig 272.
Om Kjæmpeviserne og fra hvem de udgik, N. M. Petersen 276.
Tilskrift til Enkedronning Sophia (1591), Vedel 281.
Tycho Brahes Stjerne, J. L. Heiberg 282.
Under Tycho Brahes Portrait, Grundtvig 287.
Skiemtedigtet, Holberg 287.
Holberg som Forfatter, M. Hammerich 288.
Thorvaldsens Iason, Thiele 299.
Morgenvandring, Oehlenschläger 304.
Tale over Oehlenschläger, Mynster 306.
6. Skaldestycken, S. 311–430.
Kjæmpeviser 311.
(Hellig Olafs Væddefart S. 311, Dronning Dagmars død [S. 207], Elvehøi S. 314, Aage og Else S. 316.)
Kingo 319.
(Morgen-Sang S. 319, Hver har sin Skæbne S. 321. Om Kingo S. 323–5.)
Holberg 325.
(Skiemtedigtet [S. 287]. Paars i festeligt Optog S. 325, Jeppe paa Bierget (Act. 1–3) S. 328, Latinske Epigrammer S. 348. Om Holberg S. 350–361.)
Ewald 361.
(Ewald paa Høien S. 361, Valkyriernes Sang S. 363, Sextet af ”Fiskerne” S. 364. Orlogsvise S. 368, Ved Dødens Komme S. 369. Om Ewald S. 370–375.)
Wessel 376.
(Gaffelen S. 376, Smede og Bageren S. 378, Smaavers S. 380. Om Wessel och ”det norska sällskapet” S. 380–87.)
Baggesen 387.
(Forfatterens Barndom S. 387, Serenade S. 390, Knud Vidfadmes Hjemvee S. 391, Noureddin til Aladdin S. 393, Kjæmpevisen S. 395, Mannens klage S. 395. Om Baggesen S. 396–7.)
Oehlenshläger 397.
(Frode paa Vifils Ø S. 397, De tvende Kirketaarne [S. 1], Axel og Valborg (1ste Act) S. 400, Scener af Aladdin S. 415, Karavanen S. 419, Morgenvandring [S. 304], Fædrelandssang [S. 131], Hiemvee S. 420. Om Oehlenshläger S. 422–30.)
Litterärhistoriska upplysningar
1. Öfwersigt af Danmarks och Norges litteratur, S. 430–42; — 2. Läsestyckenas författare, alfabetiskt ordnade, S. 442–89; — 3. Läsestyckenas författare, efter födelseår, S. 489) S. 430-489.